Vedvarende energi

Vedvarende energi
Solpaneler

Vedvarende energi

På dette meget aktuelle område leverer vi allerede i dag produkter og løsninger, der bidrager til den grønne omstilling. Vores kunder er både store og små producenter af vedvarende energikilder inden for sollys, vind, bølger og jordvarme. Dermed er de via vores produkter og løsninger med til at sikre en bæredygtig og grøn omstilling samtidig med, at de har øget deres lønsomhed. Vi leverer komponenter inden for områderne Kabel, Ventilation og flere andre områder. 

Ønsker du dialog på området kontakt FAE/Product Manager:   Claus Hedin Vind